Jacques Prévert & Nguyễn Nhược Pháp Văn số 23 ngày 1 tháng 12, 1964

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  T́m Hiểu Prévert

 • Trần Thiện Đạo LỊCH TR̀NH TIẾN TRIỂN CUẢ THI CA PHÁP 3
 • Nguyễn Quang Hiện J. PRÉVERT, THƠ TRONG ĐỜI SỐNG 17
  Đọc Thơ Prévert
 • Nguyễn Đ́nh Toàn dịch
 • Nguyễn Quang Hiện dịch
 • Phan Lạc Phúc dịch
 • Trần Tuấn dịch
 • Huy Lực dịch
 • Xuân Anh dịch
  Kịch Nhạc Prévert
 • Phan Lạc Phúc dịch VÀO VÀ RA 43
 • Nguyễn Hiền LÁ RỤNG 53
  Tưởng Niệm Nguyễn Nhược Pháp
 • Thư Trung NGÀY GIỖ NGUYỄN NHƯỢC PHÁP 61
 • SƠN TINH THỦY TINH, TAY NGÀ, ĐI CỐNG, MỘT BUỔI CHIỀU XUÂN, CHÙA HƯƠNG, CĂN GÁC NHỎ 67
  Thơ Văn Sáng Tác
 • Dương Nghiễm Mậu ĐÊM TÓC RỐI 85
 • Thế Uyên MƯỜI NGÀY PHÉP CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH 101
  Sinh Hoạt
 • Đặng Tiến ĐỌC NHỮNG KẺ ĐỨNG BÊN LỀ 111
 • Mơ Làng Tân Nhuệ & Mơ Làng Văn HAI THẰNG MO ... LÀM THƠ 119
 • Văn HỘP THƯ BẠN ĐỌC 120
 

 

 


 

văn (1964)- Marie Noel Văn số 24 ngày 15 tháng 12, 1964
- Jacques Prévert và Nguyễn Nhược Pháp Văn số 23 ngày 1 tháng 12, 1964
- Tưởng Niệm Khái Hưng Văn số 22 ngày 15 tháng 11, 1964
- Andre Malraux Văn số 21 ngày 1 tháng 11, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 20 ngày 15 tháng 10, 1964
- Andre Maurois Văn số 19 ngày 1 tháng 10, 1964
- Thơ Văn Có Lửa Văn số 18 ngày 15 tháng 9, 1964
- Jean Paul Sartre Văn số 17 ngày 1 tháng 9, 1964
- Đêm Tóc Rối Văn số 16 ngày 15 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Tagore Văn số 15 ngày 1 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Nhất Linh Văn số 14 ngày 15 tháng 7, 1964
- Thơ Văn Nữ Lưu Văn số 13 ngày 1 tháng 7, 1964
- Guy De Maupassant Văn số 12 ngày 15 tháng 6, 1964
- Những Cây Bút Trẻ Đang Lên Văn số 11 ngày 1 tháng 6, 1964
- Văn Hóa Phật Giáo Văn số 10 ngày 15 tháng 5, 1964
- Alberto Moravia Văn số 9 ngày 1 tháng 5, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 8 ngày 15 tháng 4, 1964
- Đọc Văn Stefan Zweig Văn số 7 ngày 1 tháng 4, 1964
- Những Cây Bút trẻ Văn số 6 ngày 15 tháng 3, 1964
- Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học Văn số 5 ngày 1 tháng 3, 1964
- Tân Niên Bính Th́n Văn số 4 ngày 15 tháng 2, 1964
- Xuân Bính Th́n Văn số 3 ngày 1 tháng 2, 1964
- Albert Camus Văn số 2 ngày 15 tháng 1, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 1 ngày 1 tháng 1, 1964