Tưởng Niệm Tagore Văn số 15 ngày 1 tháng 8, 1964

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Giới Thiệu Rabindranath Tagore

 • Nguyễn Quang Hiện R. TAGORE VÀ Ư NGHĨA CUỘC TỬ SINH 3
 • Đông Hồ ĐỀ SÁCH GITANJALI 16
  Đọc Thơ Rabindranath Tagore
 • Đông Hồ dịch QUÊ HƯƠNG NHÂN LOẠI 18
 • Đông Hồ dịch LỜI CẦU NGUYỆN 19
 • Nguyễn Quang Hiện dịch GITANJALI 20
 • Nguyễn Quang Hiện dịch TỚI NHỮNG BIÊN GIỚI CỦA TRẦN TỤC 28
 • Hoài Khanh dịch CHÍ HƯỚNH KHI NÀO VÀ TẠI SAO 29
  Đọc Truyện Rabindranath Tagore
 • Vũ Đ́nh Lưu dịch TÀN ẢO MỘNG 31
 • Hoàng Vũ LÁ SỐ TỬ VI 47
 • Vũ Đ́nh Lưu dịch GIÀN HỎA THIÊU 58
 • Trần Phong Giao QUAN T̉A 68
  Truyện Thơ Sáng Tác
 • Doăn Quốc Sỹ NGỌN DÈN LƯƠNG TRI 79
 • Tần Hoài Dạ Vũ GIỌNG BUỒN CỦA TƯỢNG 90
 • Nguyễn Đ́nh Toàn CON ĐƯỜNG 91
 • Hoàng Thị Thủy Tiên ĐOẠN KẾT 103
 • Hà Nghiêu Bích LỜI CUỐI 104
 • Thái Phương Thư CỖ XE ĐỈNH TRỜI 105
 • Phan Thảo Trang SAU LẦN EM CHỐI TỪ 106
  Sinh Hoạt
 • Thái Văn Kiểm BÀI CẬY ĐĂNG: THANH MINH CỦA THÁI VĂN KIỂM 107
 • Mơ Làng Văn THÁI VĂN KIỂM, ÔNG LÀ AI ? 110
 • Văn HỘP THƯ BẠN ĐỌC 122
 

 

 


 

văn (1964)- Marie Noel Văn số 24 ngày 15 tháng 12, 1964
- Jacques Prévert và Nguyễn Nhược Pháp Văn số 23 ngày 1 tháng 12, 1964
- Tưởng Niệm Khái Hưng Văn số 22 ngày 15 tháng 11, 1964
- Andre Malraux Văn số 21 ngày 1 tháng 11, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 20 ngày 15 tháng 10, 1964
- Andre Maurois Văn số 19 ngày 1 tháng 10, 1964
- Thơ Văn Có Lửa Văn số 18 ngày 15 tháng 9, 1964
- Jean Paul Sartre Văn số 17 ngày 1 tháng 9, 1964
- Đêm Tóc Rối Văn số 16 ngày 15 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Tagore Văn số 15 ngày 1 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Nhất Linh Văn số 14 ngày 15 tháng 7, 1964
- Thơ Văn Nữ Lưu Văn số 13 ngày 1 tháng 7, 1964
- Guy De Maupassant Văn số 12 ngày 15 tháng 6, 1964
- Những Cây Bút Trẻ Đang Lên Văn số 11 ngày 1 tháng 6, 1964
- Văn Hóa Phật Giáo Văn số 10 ngày 15 tháng 5, 1964
- Alberto Moravia Văn số 9 ngày 1 tháng 5, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 8 ngày 15 tháng 4, 1964
- Đọc Văn Stefan Zweig Văn số 7 ngày 1 tháng 4, 1964
- Những Cây Bút trẻ Văn số 6 ngày 15 tháng 3, 1964
- Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học Văn số 5 ngày 1 tháng 3, 1964
- Tân Niên Bính Th́n Văn số 4 ngày 15 tháng 2, 1964
- Xuân Bính Th́n Văn số 3 ngày 1 tháng 2, 1964
- Albert Camus Văn số 2 ngày 15 tháng 1, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 1 ngày 1 tháng 1, 1964