Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học Văn số 5 ngày 1 tháng 3, 1964

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục

 • Văn THƯ GỬI BẠN ĐỌC 1
 • Văn TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
 • Vũ Đ́nh Lưu CUỘC TRANH ĐẤU CHO TƯ> DO SÁNG TÁC Ở NHA 3
 • Tràng Thiên BĂNG RĂ Ở NGA SÔ 17
 • Olga Carlisle Bùi Khánh Đản dịch THI CA NGA HIỆN ĐẠI 25
 • Vassili Axionov Hoàng Vũ dịch T̀NH YÊU 31
 • Yuri Kazakov Nguyễn Ngọc Phách dịch CHÀNG VÀ NÀNG 48
 • Victor Nekrassov Trần Phong Giao dịch ĐÊM NGOÀI CHIẾN TUYẾN 85
 • Alexandre Soljénitsyne Nguyễn Minh Hoàng dịch MỘT NGÀY CỦA IVAN DENISSOVITCH 99
 • Doăn Quốc Sỹ BẾN Đ̉ RỪNG 105
 • Phan Duy Nhân TRÁI TIM C̉N LẠI 114
 • Bùi Khánh Đản NGÀY MAI 115
 • Văn HỘP THƯ BẠN ĐỌC 117
 

 

 


 

văn (1964)- Marie Noel Văn số 24 ngày 15 tháng 12, 1964
- Jacques Prévert và Nguyễn Nhược Pháp Văn số 23 ngày 1 tháng 12, 1964
- Tưởng Niệm Khái Hưng Văn số 22 ngày 15 tháng 11, 1964
- Andre Malraux Văn số 21 ngày 1 tháng 11, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 20 ngày 15 tháng 10, 1964
- Andre Maurois Văn số 19 ngày 1 tháng 10, 1964
- Thơ Văn Có Lửa Văn số 18 ngày 15 tháng 9, 1964
- Jean Paul Sartre Văn số 17 ngày 1 tháng 9, 1964
- Đêm Tóc Rối Văn số 16 ngày 15 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Tagore Văn số 15 ngày 1 tháng 8, 1964
- Tưởng Niệm Nhất Linh Văn số 14 ngày 15 tháng 7, 1964
- Thơ Văn Nữ Lưu Văn số 13 ngày 1 tháng 7, 1964
- Guy De Maupassant Văn số 12 ngày 15 tháng 6, 1964
- Những Cây Bút Trẻ Đang Lên Văn số 11 ngày 1 tháng 6, 1964
- Văn Hóa Phật Giáo Văn số 10 ngày 15 tháng 5, 1964
- Alberto Moravia Văn số 9 ngày 1 tháng 5, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 8 ngày 15 tháng 4, 1964
- Đọc Văn Stefan Zweig Văn số 7 ngày 1 tháng 4, 1964
- Những Cây Bút trẻ Văn số 6 ngày 15 tháng 3, 1964
- Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học Văn số 5 ngày 1 tháng 3, 1964
- Tân Niên Bính Th́n Văn số 4 ngày 15 tháng 2, 1964
- Xuân Bính Th́n Văn số 3 ngày 1 tháng 2, 1964
- Albert Camus Văn số 2 ngày 15 tháng 1, 1964
- Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 1 ngày 1 tháng 1, 1964