Nguyễn Tâm Hàn TÔI VẪN ĐÂY

 

gịng nhạc (T)Tạ Ơn / Mai Đức Vinh
Thức Suốt Cung Trăng / Tống Hữu Hạnh
Tiếng À Ơi / Nguyễn Tâm Hàn
Tôi Vẫn Đây / Nguyễn Tâm Hàn
T́m T́nh / Khê Kinh Kha