Nguyễn Tâm Hàn SỎI ĐÁ NGÂY NGÔ

 

gịng nhạc (S)Sầu Khúc / Khê Kinh Kha
Sỏi Đá Ngây Ngô / Nguyễn Tâm Hàn