Nguyễn Tâm Hàn NỖI NHỚ TRONG TÔI

 

gịng kẻ nhạc (N)Nguồn Cội / Khê Kinh Kha
Nỗi Nhớ Trong Tôi / Nguyễn Tâm Hàn
Nụ Hồng / Khê Kinh Kha