Nguyễn Tâm Hàn LẮNG CUNG ĐÀN

 

gịng nhạc (L)Lắng Cung Đàn / Nguyễn Tâm Hàn
Lời K Đêm / Nguyễn Đăng Tuấn