Nguyễn Tâm Hàn EM RA ĐI

 

Những Gịng Nhạc (E)


Em Ra Đi / Nguyễn Tâm Hàn
Em - Nguyễn Quyết Thắng
Em Có C̣n Thắt Bím – Vũ Hoàng
Em C̣n Nhớ Hay Em Đă Quên - Trịnh Công Sơn
Em C̣n Nhớ Huế Không - Trần Quang Lộc
Em Cứ Đi Đi - Nguyễn Minh Châu
Em Đă Cho Tôi Bầu Trời - Trịnh Công Sơn
Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi – Vũ Thành An
Em Đến Từ Ngh́n Xưa - Trịnh Công Sơn
Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn
Em Đi Chùa Hương – Trung Đức
Em Đi Trên Cỏ Non - Bắc Sơn
Em Đi Trong Chiều - Trịnh Công Sơn
Em Hăy Ngủ Đi - Trịnh Công Sơn
Em Là Tặng Phẩm Từ Trời – Vũ Thành An
Em Như Tia Nắng Mặt Trời - Nguyễn Đức Trung
Em ở Nông Trường Em Ra Biên Giới - Trịnh Công Sơn
Em Tôi – Lê Trạch Lựu
Em Về - Quốc Dũng
Em Yêu Tuổi Hồng - Đỗ Hoàng Dũng
Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa – Tô Vũ