Nguyễn Bá Vân gịng kẻ nhạc Chạm Thu


Nguyễn Bá Vân gịng kẻ nhạc CHẠM THU


 

 

 

gịng kẻ nhạc (C)Chạm Thu / Nguyễn Bá Văn
Chiều Mưa Hà Nội Anh Nhớ Em / Trương Pháp
Chiều Thu Tango / Nghiêu Minh
Chiều Thu Trên Bến Vắng / Hàn Sĩ Nguyên
Chim Sáo Mồ Côi / Hàn Sĩ Nguyên
Cũng May / Nguyễn Tâm Hàn
Cuộc T́nh Tôi / Nguyễn Đức Tuân
Ca Dao Mẹ - Trịnh Công Sơn
Ca Dao Trăng - Trần Thanh Sơn
Cà Phê Buồn – Lâm Thái Hiền
Cái Hẹn Đầu - Nguyễn Quyết Thắng
Cảm Nhận Sài G̣n - Nguyễn Hải
Cám Ơn Ngày T́nh Yêu - Thế Bảo
Căn Nhà Ngoại Ô – Anh Bằng
Cánh Chim Lạc Hướng – Vũ Thành An
Cánh Diều Tuổi Thơ - Nguyễn Văn Hiên
Cánh Đồng Hoà B́nh - Trịnh Công Sơn
Cánh Hoa Xưa – Hoàng Trọng
Cánh Thiệp Đầu Xuân - Lê Dinh & Minh Kỳ
Cát Bụi - Trịnh Công Sơn
Câu Ca Xuân - Lê Ngọc Thắng
Câu Ḥ Bên Bờ Hiền Lương - Hoàng Hiệp