Diễm Liên

 

ca sĩ (D)Dạ Nhật Yến
Diễm Châu
Diễm Chi
Diễm Liên
Diệp Linh
Diệp Thanh Thanh
Diệu Hiền
Diệu Hương
Doăn Minh
Doanh Doanh
Du Song
Dương Thanh
Dương Triều Vũ
Duy Cường
Duy Khánh
Duy Khoa
Duy Mạnh
Duy Quang
Duy Trác
Duy Trường

 

ca sĩ (Đ)Đalena
Đàm Vĩnh Hưng
Đan Nguyên
Đan Trường
Đặng Minh Thông
Đăng Siêu
Đặng Thế Luân
Đặng Trường Phát
Đăng Tuấn
Đavid Meng
Đinh Mạnh Ninh
Đinh Ngọc
Đ́nh Nguyên
Đỗ Quang
Đoàn Phi
Đoan Trang
Đoàn Yên Linh
Don Hồ
Đông Đào
Đức Cường
Đức Huy
Đức Minh
Đức Tuấn