• CD Thiếu Nhi | All, T,Bà KIỀU HẠNH và Ban nhạc Tuổi Xanh thực hiện phát hành vào khoảng năm 1972 tại Sài G̣n.

 Bà KIỀU HẠNH và Ban nhạc Tuổi Xanh

 Bà KIỀU HẠNH và Ban nhạc Tuổi Xanh

 Bà KIỀU HẠNH và Ban nhạc Tuổi Xanh

 Bà KIỀU HẠNH và Ban nhạc Tuổi Xanh

 

CD thiếu nhi (T)


Tuổi Xanh gia đ́nh Kiều Hạnh 1972

 

 • Một đàn chim nhỏ / Phương Mai
 • Chim chích cḥe / Ái Phương
 • Học sinh hành khúc / toàn ban Hoàng Lan Tuổi Xanh
 • Chị Hằng / Minh Kỳ & Mộng Lan / Mỹ Lệ
 • Thằng Cuội / Bích Huyền
 • Mùa thi / toàn ban Hoàng Lan Tuổi Xanh
 • Con chim non / Ái Minh
 • Em bé quê / Mỹ Lệ & Xuân Mai & Linh Ngọc
 • Cô bé bán sữa / Tí Hon
 • Ông Nỉnh ông Nang / Phương Mai & Bạch La
 • Trống cơm / Ái Minh & Ái Phương
 • Hát lên nào Cùng hát lên / Phương Lan & Xuân Hằng & Hương Duyên
 • Thiếu sinh hành khúc / ban Hoàng Lan Tuổi Xanh
 • Rước đèn tháng 8 / Vân Thanh / ban Hoàng Lan Tuổi Xanh
 • Một đàn chim nhỏ / Phạm Duy / Phương Mai
 • Chim chích cḥe / Đức Quỳnh / Ái Phương
 • Học sinh hành khúc / Lê Thương / toàn ban Hoàng Lan Tuổi Xanh
 • Chị Hằng / Minh Kỳ & Mộng Lan / Mỹ Lệ
 • Thằng Cuội / Lê Thương / Bích Huyền
 • Mùa thi / Đỗ Kim Bảng / toàn ban Hoàng Lan Tuổi Xanh
 • Con chim non / Trần Hoàn / Ái Minh
 • Em bé quê / Phạm Duy / Mỹ Lệ & Xuân Mai & Linh Ngọc
 • Cô bé bán sữa / Y Vân / Tí Hon
 • Ông Nỉnh ông Nang / Lê Thương / Phương Mai & Bạch La
 • Trống cơm / dân ca / Ái Minh & Ái Phương
 • Hát lên nào Cùng hát lên / Văn Phụng / Phương Lan & Xuân Hằng & Hương Duyên
 • Thiếu sinh hành khúc / ban Hoàng Lan Tuổi Xanh