Giấc Mơ Tiên diễn ca Mỹ Châu - Việt Nam

 

CD tân cổ giao duyên (G)


Giấc Mơ Tiên - Mỹ Châu