Dưới Cổng Trường Làng

 

CD tân cổ giao duyên (D)Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa
Dưới Cổng Trường Làng