nhạc Vũ Thành An giọng hát Thái Châu CD T́nh Khúc Không Tên - Mưa Hồng

 

CD nhạc sĩ (V)- Văn Cao giọng hát Ánh Tuyết CD Nhạc Văn Cao
- Việt Anh giọng hát Nguyễn Hồng Ân CD A And A
- Vũ Huyến CD Cô Hàng Nước
- Vũ Thành An CD T́nh Khúc Không Tên