nhạc Nguyễn Đ́nh Phùng giọng hát Thái Hiền & Tuấn Ngọc CD Dạ Khúc - Bích Thu Vân

 

CD nhạc sĩ (N)- Nghiêu Minh CD Mẹ Thường Hằng
- Ngô Thụy Miên CD Nhạc T́nh Ngô Thụy Miên 01
- Nguyễn Ánh 9 CD Cô Đơn
- Nguyễn Đăng Tuấn CD Cởi Áo Tắm Mưa
- Nguyễn Đ́nh Phùng CD Ảo Mộng
- Nguyễn Đ́nh Phùng CD Dạ Khúc
- Nguyễn Duy Hùng CD 12h
- Nguyễn Linh Quang CD Mộng
- Nguyễn Tâm Hàn CD T́nh Khúc Nguyễn Tâm Hàn Vol 2
- Nguyễn Tâm Hàn CD T́nh Khúc Nguyễn Tâm Hàn Vol 1
- Nguyễn Tuấn CD Con Đ̣ Chưa Quên
- Nguyễn Vĩnh Tiến CD Giọt Sương Bay Lên
- Nguyệt Ánh CD Anh Yêu Em T́nh Ca Tuổi Trẻ