nhạc Minh Vy giọng hát Cẩm Ly CD Áng Mây Buồn

 

CD nhạc sĩ (M)- Minh Kỳ CD T́nh Ca Minh Kỳ V02
- Minh Vy CD Áng Mây Buồn