nhạc T́nh Ca Minh Kỳ giọng hát Hương Lan & Tuấn Vũ - Nhạc Việt Collection

 

CD nhạc sĩ (M)- Minh Kỳ CD T́nh Ca Minh Kỳ V02
- Minh Vy CD Áng Mây Buồn