nhạc Diệu Hương CD Ở Lại Ta Đi

 

CD nhạc sĩ (D)- Diệu Hương - Quang Dũng CD Bài T́nh Ca Của Em
- Diệu Hương CD Cho Ḍng Sông Cuốn Trôi
- Diệu Hương CD C̣n Nghe Tiếng Gọi
- Diệu Hương CD Gịng Lệ Khô
- Diệu Hương CD Hư Ảo
- Diệu Hương CD Khắc Khoải
- Diệu Hương CD Lặng Nh́n Ta Thôi
- Diệu Hương CD T́nh Ca Diệu Huơng 1
- Diệu Hương CD Ở Lại Ta Đi
- Diệu Hương CD V́ Đó Là Em
- Dương Thiệu Tước CD T́nh Khúc Tuyệt Vời

 

CD nhạc sĩ (Đ)- Đăng Khánh CD Em Ngủ Trong Một Mùa Đông
- Đoàn Chuẩn CD Thu Quyến Rũ
- Đoàn Chuẩn và Từ Linh
- Đức Huy CD Dấu Yêu Ngày Xưa
- Đức Huy CD Đừng Xa Em Đêm Nay