• CD Cải Lương | All, C, N, T,Chuyện t́nh An Lộc Sơn

soạn giả : Thế Châu
diễn viên: Thanh Nga , Tấn Tài , Thanh Sang, Ngọc Giàu, Ngọc Thủy, Minh Trung

 Chuyện t́nh An Lộc Sơn

 Chuyện t́nh An Lộc Sơn

 Chuyện t́nh An Lộc Sơn

 

CD cải lương (C)


Chuyện t́nh An Lộc Sơn