giọng ht Lan CD Như Đ Dấu Yu - Diễm Xưa 37

 

CD ca sĩ (Y)



- Lan CD Bay Đi Như Cnh Chim Biển
- Lan CD Hỏi Tnh
- Lan CD Lời Ru
- Lan CD Ma Xun Trong Mắt Em
- Lan CD Như Đ Dấu Yu
- Lan CD Vẫn C Anh Bn Đời
- Lan & Don Hồ CD Hững Hờ