giọng hát Xuân Sơn CD T́nh Ca Cho Anh

 

CD ca sĩ (X)- Xuân Phú CD Chiều Nay Không Có Em
- Xuân Sơn CD T́nh Ca Cho Anh