giọng ht Vũ Khanh nhạc Nguyễn Trung Cang v L Hựu H CD Cn Yu Em Mi - Diễm Xưa 58

 

CD ca sĩ (V)- Vn Khnh & Quang Linh CD Tiếng Dạ Tiếng Thương
- Vn Trường CD Hỡi Người Dối Gian
- Vũ Khanh nhạc Nguyễn Trung Cang v L Hựu H CD Cn Yu Em Mi
- Vũ Khanh nhạc Trầm Tử Thing CD Hạnh Phc Ta Hạnh Phc Người
- Vũ Khanh CD C Lng Giềng
- Vũ Khanh CD Đm Hong Lan
- Vũ Khanh CD Gọi Người Yu Dấu
- Vũ Khanh CD Tnh Khc L Hựu H & Nguyễn Trung Cang
- Vũ Khanh & Khnh H CD Gặp Em ... Yu Em
- Vũ Khanh & La Sương Sương CD Nhớ Em H Nội
- Vương Dung CD Dzung