giọng hát Vũ Khanh CD Cô Láng Giềng - Diễm Xưa 24

 

CD ca sĩ (V)- Vân Khánh & Quang Linh CD Tiếng Dạ Tiếng Thương
- Vân Trường CD Hỡi Người Dối Gian
- Vũ Khanh nhạc Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà CD C̣n Yêu Em Măi
- Vũ Khanh nhạc Trầm Tử Thiêng CD Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người
- Vũ Khanh CD Cô Láng Giềng
- Vũ Khanh CD Đêm Hoàng Lan
- Vũ Khanh CD Gọi Người Yêu Dấu
- Vũ Khanh CD T́nh Khúc Lê Hựu Hà & Nguyễn Trung Cang
- Vũ Khanh & Khánh Hà CD Gặp Em ... Yêu Em
- Vũ Khanh & La Sương Sương CD Nhớ Em Hà Nội
- Vương Dung CD Dzung