giọng ht Ngọc Bch lời Việt Khc Lan CD Gi Từ Trong Đm - World

 

CD ca sĩ (N)- Nam Khnh CD Nơi Ma Thu Bắt Đầu
- Ngọc Bch CD Gi Từ Trong Đm
- Ngọc Bch CD Khc Một Ging Sng
- Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết CD 16 Tnh Khc Qu Hương
- Ngọc Hạ & Trần Thi Ha CD Khắc Khoải Buồn Tn Thu
- Ngọc Hồ CD Em, C Lẽ , Đ Qun
- Ngọc Huệ CD Đại Lộ Hong Hn
- Ngọc Huệ CD Gọi Tnh Thiết Tha
- Ngọc Khu CD Giọt Sương Bay Ln
- Ngọc Lan CD Vĩnh Biệt Tnh Anh
- Ngọc Lan & Như Mai CD Tnh Ca Sĩ
- Ngọc Minh CD Đừng Trch G Nhau
- Ngọc Sơn CD Chuyện Hợp Tan
- Ngọc Sơn CD Đi Ng Chia Ly
- Ngọc Sơn CD Men Tnh Đầu
- Nguyễn Hồng n CD A and A
- Nguyn Khang CD Ci Mưa
- Nguyn Khang CD Dng Sng Ma Thu
- Nguyễn Ton CD 11 Ca Khc Trịnh Cng Sơn
- Nguyệt nh CD Anh Yu Em Tnh Ca Tuổi Trẻ
- Nh Phương & Bảo Yến CD Sn Khấu v Cuộc Đời
- Nhật Trường CD Lời Tnh Trong Khi Sng
- Nhật Trường CD Mười Năm Tnh Cũ
- Nhm Năm Dng Kẻ CD Tự Tnh Ca
- Như Mai & Ngọc Lan CD Tnh Ca Sĩ
- Như Quỳnh CD Best of Như Quỳnh
- Như Quỳnh CD Khng Giờ Rồi
- Như Quỳnh CD Tơ Tằm
- Như Quỳnh & Đon Hồ CD Tim Vỡ
- Như Quỳnh & Kỳ Anh CD Khi Con Tim Biết Yu
- Như Quỳnh & Trường Vũ CD Xin Đừng Trch Đa Đa