giọng ht Mạnh Đnh CD Xt Xa - Asia 65

 

CD ca sĩ (M)- Mai Hương CD Nhạc Đon Chuẩn v Từ Linh
- Mai Hương CD Tnh Khc Tuyệt Vời Dương Thiệu Tước
- Mai Hương CD Giấc Mơ Hồi Hương
- Mai Hương CD Vng Phai Mấy L
- Mai Khi CD Một Ngy Khi
- Mạnh Đnh nhạc Anh Bằng CD Chuyện Gin Thin L 01
- Mạnh Đnh CD Chuyện Gin Thin L 02
- Mạnh Đnh CD Dn Ca Ba Miền
- Mạnh Đnh CD Tiểu C Nương
- Mạnh Đnh CD Trc Đo
- Mạnh Đnh CD Xt Xa
- Mạnh Quỳnh CD Hai Đứa Giận Nhau
- Mạnh Quỳnh nhạc Mạnh Quỳnh CD Kẻ Sầu Đời
- Mạnh Quỳnh CD Qua Lối Nhỏ
- Minh Tuyết CD Bến Yu Xưa Em Vẫn Chờ
- Mỹ Huyền CD Khổ V Yu
- Mỹ Huyền & Thế Sơn CD Kẻ Yu Thầm
- Mỹ Linh CD Tnh 2000
- Mỹ Linh CD Tc Ngắn
- Mỹ Tm & Quang Dũng CD Chỉ Yu Mnh Anh