giọng hát Mai Khôi nhạc Mai Khôi CD Một Ngày Khôi

 

CD ca sĩ (M)- Mai Hương CD Nhạc Đoàn Chuẩn và Từ Linh
- Mai Hương CD T́nh Khúc Tuyệt Vời Dương Thiệu Tước
- Mai Hương CD Giấc Mơ Hồi Hương
- Mai Hương CD Vàng Phai Mấy Lá
- Mai Khôi CD Một Ngày Khôi
- Mạnh Đ́nh nhạc Anh Bằng CD Chuyện Giàn Thiên Lư 01
- Mạnh Đ́nh CD Chuyện Giàn Thiên Lư 02
- Mạnh Đ́nh CD Dân Ca Ba Miền
- Mạnh Đ́nh CD Tiểu Cô Nương
- Mạnh Đ́nh CD Trúc Đào
- Mạnh Đ́nh CD Xót Xa
- Mạnh Quỳnh CD Hai Đứa Giận Nhau
- Mạnh Quỳnh nhạc Mạnh Quỳnh CD Kẻ Sầu Đời
- Mạnh Quỳnh CD Qua Lối Nhỏ
- Minh Tuyết CD Bến Yêu Xưa Em Vẫn Chờ
- Mỹ Huyền CD Khổ V́ Yêu
- Mỹ Huyền & Thế Sơn CD Kẻ Yêu Thầm
- Mỹ Linh CD T́nh 2000
- Mỹ Linh CD Tóc Ngắn
- Mỹ Tâm & Quang Dũng CD Chỉ Yêu Ḿnh Anh