giọng ht Lm Nhật Tiến CD Ni Với Ti Một Lời - Asia 229

 

CD ca sĩ (L)- La Sương Sương & Vũ Khanh CD Nhớ Em H Nội
- Lm Nhật Tiến CD Em Đ Qun Một Ging Sng
- Lm Nhật Tiến CD Ni Với Ti Một Lời
- Lm Nhật Tiến & Thanh H CD Gọi Tn Em
- Lam Trường CD Biển Chờ
- Lam Trường CD Đi Giầy Vải
- L Anh CD Đường No Ln Thin Thai
- L Hiếu CD Để Trọn Đời Thương Nhớ
- Lệ Quyn CD Acoustic
- Lệ Thu CD Bước Chn Dĩ Vng
- Lệ Thu CD Lặng Nhn Ta Thi
- Lệ Thu & Khnh Ly CD Đm Hạ Hồng
- Loan Chu CD Tnh Ti Mới Lớn
- L Hải CD C B Ngy Xưa