giọng hát Johnny Dũng & Tú Quyên CD Tóc Em Đuôi Gà - Eagle

 

CD ca sĩ (J)- Johnny Dũng CD Ai Về Sông Tương

- Johnny Dũng & Tú Quyên CD Tóc Em Đuôi Gà