giọng ht Hương Lan & Thế Sơn CD Hoa Tm Ngy Xưa - Thy Nga 119

 

CD ca sĩ (H)- H Phương CD Tnh Xưa
- H Thanh CD Chinh Phụ Ca
- H Thanh Lịch CD Somewhere Ci Tnh
- H Thanh Lịch CD Ừ Thi Anh Về
- Hạ Vy CD Dễ Thương
- Hải L CD Thiếu Phụ Ngy Thơ
- Henry Chc CD A Man Without Love - Thy Nga 67
- Hiền Thục CD Mộc
- Hồ Ngọc H CD 24 Giờ 7 Ngy
- Hồ Ngọc H CD Muốn Ni Với Anh
- Ngọc H & Đức Tuấn CD Ảo Ảnh
- Họa Mi CD Tnh Sầu
- Họa Mi CD Nghn Trng Xa Cch
- Họa Mi & Anh Khoa CD Em Đến Thăm Anh Đm 30
- Hoi Nam & Hương Lan CD Qu Hương Xa Vời
- Hong Bch CD Thong My Bay
- Hong Lan CD Chuyện Tnh Hoa Mười Giờ
- Hong Nhật Minh CD Acoustic
- Hồng Hạnh CD Cnh Nu Trong Đm
- Hồng Ngọc CD Mặt Tri Tnh Yu
- Hồng Nhung CD Chợt Nghe Em Ht
- Hồng Nhung & Quang Dũng CD C Đu Bao Giờ
- Hồng Nhung & Quang Dũng CD V Ta Cần Nhau
- Hng Cường CD Quốc Hận 30 Thng 4
- Hương Giang CD Ai Cho Ti Tnh Yu
- Hương Lan CD Ht Cho Qu Hương 1
- Hương Lan CD Vầng Trăng Dạ Cổ
- Hương Lan & Duy Quang CD Khi Em Nhn Anh
- Hương Lan & Hoi Nam CD Qu Hương Xa Vời
- Hương Lan & Thế Sơn CD Hoa Tm Ngy Xưa
- Hương Thủy CD L Lẽ Tri Tim
- Huy Sinh CD Đường Vo C Đơn
- Huy Sinh & Kim Anh CD Anh Về Với Em
- Huyền Chu CD Anh Ra Đi Ma Thu
- Huyền Chu CD Gi Cuốn Tnh Xưa
- Huyền Chu CD Mi Tc Người Thương