giọng hát Giao Linh CD Một Lần Lỡ Bước - Rạng Đông

 

CD ca sĩ (G)- Gia Huy CD T́nh Yêu Mắt Nai
- Giao Linh CD Cuối Nẻo Đường T́nh
- Giao Linh CD Một Lần Lỡ Bước
- Giao Linh & Phượng Mai CD Anh Ở Đâu