giọng hát Elvis Phương nhạc Phạm Duy CD Giết Người Trong Mộng

 

CD ca sĩ (E)- Elvis Phương CD Bay Đi Ôi Cô Đơn
- Elvis Phương CD Em Cứ Đi
- Elvis Phương CD Elvis Phương Đặc Biệt
- Elvis Phương CD Giết Người Trong Mộng
- Elvis Phương CD Hát Cho Quê Hương Việt Nam
- Elvis Phương CD Mộng Dưới Hoa
- Elvis Phương & Khánh Ly CD Niệm Khúc Cuối
- Elvis Phương & Khánh Ly CD T́nh Hờ
- Elvis Phương & Khánh Ly CD Xóa Tên Người T́nh