giọng ht Duy Trc CD Gi Từ - Diễm Xưa 83

 

CD ca sĩ (D)- Diễm Lin , Thanh H & T Chấn Phong CD Vầng Tc Rối
- Du Song CD X Thư Tnh
- Duy Cường CD Đm Nguyệt Cầm
- Duy Khnh CD Một Mai Gi Từ Vũ Kh
- Duy Khoa CD Lời Hứa
- Duy Mạnh CD Kẻ Hon Lương
- Duy Mạnh nhạc Duy Mạnh CD Nước Mắt Kẻ Đa Tnh
- Duy Quang CD Em Yu Dấu
- Duy Quang CD Những Bi Tnh
- Duy Quang & Hương Lan CD Khi Em Nhn Anh
- Duy Trc CD Cn Tiếng Ht Gửi Người
- Duy Trc CD Duy Trc 2
- Duy Trc CD Gi Từ

CD ca sĩ (Đ)- Đm Vĩnh Hưng CD Đm Đng
- Đm Vĩnh Hưng CD Giải Thot
- Đm Vĩnh Hưng CD Hạnh Phc Cuối
- Đm Vĩnh Hưng CD Khc Cho Người
- Đm Vĩnh Hưng CD Ma Noel Đ
- Đm Vĩnh Hưng CD Phi Pha
- Đm Vĩnh Hưng CD Tnh Ca 50
- Đan Nguyn CD Những Lời Ny Cho Em
- Đan Trường CD Bng Hồng Ci o
- Đan Trường CD Đến Một Lc No Đ
- Đan Trường & Cẩm Ly CD Dấu Yu Tm Lại
- Don Hồ CD Dng Đời
- Don Hồ CD V Đ L Em
- Don Hồ & Như Quỳnh CD Tim Vỡ
- Don Hồ & Lan CD Hững Hờ
- Đng Đo CD Dấu Chn Kỷ Niệm
- Đức Huy CD Đường Xa Ướt Mi
- Đức Tuấn & Hồ Ngọc H CD Ảo Ảnh