giọng hát Cẩm Ly CD Buồn Con Sáo Sậu

 

CD ca sĩ (C)- Cẩm Ly nhạc Minh Vy CD Áng Mây Buồn
- Cẩm Ly CD Buồn Con Sáo Sậu
- Cẩm Ly CD Em Gái Quê
- Cẩm Ly CD Kẻ Đứng Sau T́nh Yêu
- Cẩm Ly CD Mùa Mưa Đi Qua
- Cẩm Ly & Đan Trường CD Dấu Yêu T́m Lại
- Cẩm Ly & Quốc Đại CD Lâu Đài T́nh Ái
- Cao Thái Sơn CD Dù Thế Nào Đi Nữa
- Cao Thái Sơn CD Lệ Đá
- Cao Thái Sơn CD Không Thể Nào Quên
- Carol Kim Sơn CD Chuyện T́nh Không Đoàn Kết
- Carol Kim Sơn CD Xin C̣n Gọi Tên Nhau
- Chế Linh & Thanh Tuyền CD Mai Lỡ Hai Ḿnh Xa Nhau

 

 • Buồn Con Sáo Sậu / Minh Vy
 • Bà Năm / Vũ Quốc Việt
 • Đêm Gánh Hào Nghe Điệu Hoài Lang / Vũ Đức Sao Biển
 • Chuyện Ngày Thơ / Hồng Xương Long
 • Điệu Buồn Lư Xàng Xê / Hồng Xương Long
 • Thương Em Lư Miệt Vườn / Trương Quang Tuấn
 • Huế Xưa / Châu Kỳ
 • Ru Lại Vầng Trăng / Vũ Quốc Việt
 • Chuyện Bà Tám / Trương Quang Tuấn
 • Chị Đi T́m Em / Vũ Quốc Việt
 • Mẹ Tôi / Minh Vy
 • Buồn Con Sáo Sậu / Minh Vy / Cẩm Ly
 • Bà Năm / Vũ Quốc Việt / Cẩm Ly
 • Đêm Gánh Hào Nghe Điệu Hoài Lang / Vũ Đức Sao Biển / Cẩm Ly
 • Chuyện Ngày Thơ / Hồng Xương Long / Cẩm Ly
 • Điệu Buồn Lư Xàng Xê / Hồng Xương Long / Cẩm Ly
 • Thương Em Lư Miệt Vườn / Trương Quang Tuấn / Cẩm Ly
 • Huế Xưa / Châu Kỳ / Cẩm Ly
 • Ru Lại Vầng Trăng / Vũ Quốc Việt / Cẩm Ly
 • Chuyện Bà Tám / Trương Quang Tuấn / Cẩm Ly
 • Chị Đi T́m Em / Vũ Quốc Việt / Cẩm Ly
 • Mẹ Tôi / Minh Vy / Cẩm Ly
 • Buồn Con Sáo Sậu / Cẩm Ly
 • Bà Năm / Cẩm Ly
 • Đêm Gánh Hào Nghe Điệu Hoài Lang / Cẩm Ly
 • Chuyện Ngày Thơ / Cẩm Ly
 • Điệu Buồn Lư Xàng Xê / Cẩm Ly
 • Thương Em Lư Miệt Vườn / Cẩm Ly
 • Huế Xưa / Cẩm Ly
 • Ru Lại Vầng Trăng / Cẩm Ly
 • Chuyện Bà Tám / Cẩm Ly
 • Chị Đi T́m Em / Cẩm Ly
 • Mẹ Tôi / Cẩm Ly