giọng ht Bảo Yến CD Tự Tnh Ma Đng

 

CD ca sĩ (B)- Bằng Kiều CD Anh Sẽ Nhớ Mi
- Bằng Kiều CD Chuyện Lạ
- Bằng Kiều CD Mắt Biếc
- Bằng Kiều CD V Lại Tnh Ti
- Băng Tm CD Từ Khi Biết Yu Lần Đầu
- Bảo Yến CD Huế M Sương
- Bảo Yến CD Tự Tnh Ma Đng
- Bảo Yến & Nh Phương CD Sn Khấu v Cuộc Đời
- Bch Phượng CD Gợi Nhớ Qu Hương
- Bch Ty CD Tnh Yu Trong Tiếng Thơ Vol 3