giọng hát Ánh Tuyết nhạc Lê Thương CD Thằng Cuội

 

CD ca sĩ (A)- AC&M CD AC&M
- AC&M CD Đêm Nay Có Mưa Rơi
- AC&M CD Một T́nh Yêu
- AC&M CD Xin Chào
- Ái Vân CD Đêm Ả Đào
- Ái Vân & Thái Châu CD T́nh
- Anh Chương & Kiều Nga CD T́nh Khúc Trần Thiện Thanh
- Anh Dũng CD Trời C̣n Mưa Không Em
- Anh Khoa CD Khúc Thụy Du
- Anh Khoa & Hoạ Mi CD Em Đến Thăm Anh Đêm 30
- Ánh Tuyết CD Cung Đàn Xưa
- Ánh Tuyết CD Đi T́m
- Ánh Tuyết CD Hội Trùng Dương
- Ánh Tuyết CD nhạc Đoàn Chuẩn Thu Quyến Rũ
- Ánh Tuyết nhạc Lê Thương CD Thằng Cuội
- Ánh Tuyết nhạc Văn Cao CD Suối Mơ Đến Thiên Thai
- Anh Vũ CD Dạ Vũ Chỉ Có Em