CD thi sĩ

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD thi sĩ (Đ)- Du Tử Lê CD Giữ Đời Cho Nhau
- Du Tử Lê CD K. Khúc Của Lê III

 

 

CD thi sĩ (H)- Hoàng Ngọc Ẩn CD Bài Tango Cho Người T́nh Lỡ

 

 

CD thi sĩ (N)- Nguyễn Sư Giao CD Hương Xưa