CD tân cổ giao duyên

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD tân cổ giao duyên (A)


Ai Lên Xứ Hoa Đào

 

 

CD tân cổ giao duyên (B)


Bông Cỏ May

 

 

CD tân cổ giao duyên (C)Căn Nhà Ngoại Ô
Cánh Hoa Yêu
Chuyện T́nh Cô Lái Đ̣ Bến Hạ

 

 

CD tân cổ giao duyên (D)Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa
Dưới Cổng Trường Làng

 

 

CD tân cổ giao duyên (E)


Em Bé Quê

 

 

CD tân cổ giao duyên (G)


Giấc Mơ Tiên - Mỹ Châu

 

 

CD tân cổ giao duyên (H)


24 Giờ Phép

 

 

CD tân cổ giao duyên (N)


Những Chuyện T́nh Huyền Sử

 

 

CD tân cổ giao duyên (T)


Tôi Nhớ Tên Anh