CD nhạc sĩ (V)

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD nhạc sĩ (V)- Văn Cao giọng hát Ánh Tuyết CD Nhạc Văn Cao
- Việt Anh giọng hát Nguyễn Hồng Ân CD A And A
- Vũ Huyến CD Cô Hàng Nước
- Vũ Thành An CD T́nh Khúc Không Tên