CD nhạc sĩ (P)

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD nhạc sĩ (P)- Phạm Duy CD Bên Ni Bên Nớ
- Phạm Duy CD Đưa Em T́m Động Hoa Vàng
- Phạm Duy CD Giết Người Trong Mộng
- Phạm Duy CD Mười Bài Đạo Ca
- Phạm Duy CD Mười Bài Thiền Ca
- Phạm Duy CD Ngày Trở Về
- Phạm Duy CD Người Từ Trăm Năm
- Phú Quang CD Ḍng Sông Không Trở Lại