CD nhạc sĩ (L)

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD nhạc sĩ (L)- Lam Phương CD T́nh Đẹp Như Mơ
- Lê Uyên Phương CD Khi Loài Thú Xa Nhau
- Lê Uyên Phương CD T́nh Khúc Lê Uyên Phương
- Lê Uyên Phương CD Yêu Nhau Khi C̣n Thơ
- Lê Uyên Phương & Trịnh Công Sơn CD Đá Xanh
- Lă Văn Cường & Trần Quang Lộc CD Chợt Nghe Em Hát