CD ca sĩ (G)

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD ca sĩ (G)- Gia Huy CD T́nh Yêu Mắt Nai
- Giao Linh CD Cuối Nẻo Đường T́nh
- Giao Linh CD Một Lần Lỡ Bước
- Giao Linh & Phượng Mai CD Anh Ở Đâu