CD ca sĩ (B)

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 

 

 


 

CD ca sĩ (B)- Bằng Kiều CD Anh Sẽ Nhớ Măi
- Bằng Kiều CD Chuyện Lạ
- Bằng Kiều CD Mắt Biếc
- Bằng Kiều CD Vá Lại T́nh Tôi
- Băng Tâm CD Từ Khi Biết Yêu Lần Đầu
- Bảo Yến CD Huế Mù Sương
- Bảo Yến CD Tự T́nh Mùa Đông
- Bảo Yến & Nhă Phương CD Sân Khấu và Cuộc Đời
- Bích Phượng CD Gợi Nhớ Quê Hương
- Bích Ty CD T́nh Yêu Trong Tiếng Thơ Vol 3