giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG TÁM, 2011

______________________________________________________________________________

 

 hoa Dạ Quỳnh Hương by Nguyên Thi
hoa Dạ Quỳnh Hương by Nguyên Thi