giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAO CẢM THÁNG MƯỜI, 2010

______________________________________________________________________________

 

 Hoa Hồng
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi chuân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
V́ ai gây dựng cho nên nỗi này ?

    SÁCH

    PHÊ B̀NH VĂN HỌC

    TÀI LIỆU

 Hoa Hồng