giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAO CẢM THÁNG CHÍN, 2010

______________________________________________________________________________

 

 Mùa Thu
Em giấu thu vàng trong lá bay
Làm anh nh́n cứ ngỡ thu say.
Không say v́ rượu em vừa chuốc
Say áo vàng chanh rực chốn này.
Nhược Thu

    TÀI LIỆU

 Mùa Thu