giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG SÁU, 2010

______________________________________________________________________________

 

 Hoa Phượng
Hoa Phượng    english

 Hoa Phượng
Hoa Phượng