giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG MƯỜi MỘT, 2009

______________________________________________________________________________

 

 Bến Vắng, hoặc là Mênh Mông, hay là Lênh Đênh Tháng Ngày, h́nh chụp ở Lago Maggiore, một hồ thuộc Ư và Thụy sỹ.
Lênh Đênh Tháng Ngày
h́nh chụp ở Lago Maggiore, một hồ thuộc Ư và Thụy sỹ
by Nguyên Thi. Bến Vắng, hoặc là Mênh Mông, hay là Lênh Đênh Tháng Ngày, h́nh chụp ở Lago Maggiore, một hồ thuộc Ư và Thụy sỹ.
Nương Tựa
h́nh chụp by Nguyên Thi