giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG CHÍN, 2009

______________________________________________________________________________

 

 garlic & lime - tỏi và chanh
garlic & lime - tỏi và chanh    tùy bút

    english

    cổ thi

 vẽ by  Loan Nguyễn Sơn
vẽ by Loan Nguyễn Sơn