giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG BẢY, 2009

______________________________________________________________________________

 

 Daylily Canadian Border Patrol chụp by Laura Hood, St Peters, Missouri
Daylily Canadian Border Patrol chụp by Laura Hood, St Peters, Missouri    tùy bút

    english

 hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy
hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy