giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG SÁU, 2009

______________________________________________________________________________

 

 Tulip by by Nguyên Thi
Tulip by Nguyên Thi Nhớ Nhà  Nguyễn Thị Vinh

 Xóm Cầu Mới  Nhất Linh Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ

 Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ    english